Kontaktlærer
Kontaktlærer er en viktig person for deg. Han eller hun er bindeleddet mellom deg/foreldrene og skolen. Kontaktlæreren har hovedansvaret for klassen og enkeltelevene i klassen, og skal gi deg råd og veiledning og gjøre deg kjent med bestemmelser i lov, forskrifter og regler som særlig angår deg.


Klasseteamet
Klasseteamet består av kontaktlærer og en, to eller tre andre faglærere. Disse har ansvaret for det daglige arbeidet med klassen. I samarbeid med klassen, og spesielt tillitseleven, har de ansvar for å lage årsplan for klassen, jobbe med klassemiljøet og planlegge eventuelle ekskursjoner.

 

Avdelinger, kontaktlærere og klasseteam:

Avdeling

Team

Studieforberedende 1SUA/1IDR
Liv Haldorsen - Avdelingsleder Janne Mienna Guttorm - Kontaktlærer 
John Arne Øxseth Inga Maybritt Bongo
Mia Carina Eira John Arne Øxseth
Anne Marie Siri Kari Marlene Mulder 
Katharina Axelson 2SUA
Janne Mienna Guttorm Mia Carina Eira - Kontaktlærer
John Bjørgård Katarina Axelson
Inger Marie Nilut Antoaneta Damyanova
Antoaneta Damyanova Jørn Inge Eira
Jørn Inge Eira 3SUA
Gerd S. Prestegard Gerd S. Prestegard - Kontaktlærer
Elen Anna I. Triumf Inger Marie Nilut
Per Henrik Bongo John Bjørgård
Inga Maybritt Bongo Elen Anna I. Triumf
Fjernundervisning 3PSA 
Marit Anna Hætta Klemetsen Liv Haldorsen - Kontaktlærer
Reindrift Per Henrik Bongo
Karen Inga Kemi - Avdelingsleder Anne Marie Siri
Samuel Gaup 1NSA 
Ingrid Mari-Anne Gaup Marit Susanne Eira - Kontaktlærer
Oddbjørg Hætta Sara Samuel Gaup
Marit Susanne Eira 2REA
Thomas Jægervand Karen Inga Kemi - Kontaktlærer
Yrkesfag Ingrid Mari-Anne Gaup
Nils Morten Hætta - Avdelingsleder Oddbjørg Hætta Sara
Ole Johnny Jansen Thomas Jægervand
Frode Kullstad 1BYA/2BYA
Roger Johnsen Ole Johnny Jansen - Kontaktlærer
Torbjörn Stålberg Torbjörn Stålberg
Jon Anders Tornensis 1RMA/2RMA
Inger Julianne Eira Roger Johnsen - Kontaktlærer
Duodji Jon Anders Tornensis
Jon Thomas Hætta - Avdelingsleder 1TIF/2TIF
Berit Guvsam Frode Kullstad - Kontaktlærer
  Nils Morten Hætta
  Inger Julianne Eira
  1DHA 
  Berit Guvsam - Kontaktlærer
  Jon Thomas Hætta

 

 


 

 

Rektor Mathis Persen Bongo, +47 989 05 768, mathis.bongo@samisk.vgs.no: Rektor har det overordnede ansvaret for skolen. Rektor leder skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringsloven. Rektor har det juridiske ansvaret ved skolen.

Assisterende rektor Sara Ellen Anne Eira, +47 900 61 766, sara.ellen.anne.eira@samisk.vgs.no: Assisterende rektor har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for skoleadministrative systemer, vitnemål og fagdokumentasjon og lokale læreplaner. Hun har ansvar for faglig og pedagogisk veiledning. Hun er i tillegg elevansvarlig og gjør inntak av delkurselever.

Undervisningsinspektør Anna Solveig Gaup Sara, +47 962 29 279, anna.solveig.gaup.sara@samisk.vgs.no: Undervisningsinspektør har ansvaret for gjennomføring av eksamen, timeplaner og vikarer. Hun har også ansvaret for kontaktlærere og team på skolen, og skolens halvårsplaner.

Undervisningsinspektør Inga Gunhild Buljo Kemi, +47 901 93 819, inga.gunhild.buljo.kemi@samisk.vgs.no: Undervisningsinspektør har ansvaret for fjernundervisning og kursvirksomhet. Hun har ansvar for å gi kurstilbud til lokale næringer og lokalsamfunnet. 

Studieinspektør Isak Ole J. Hætta, +47 952 26 142, isak.ole.haetta@samisk.vgs.no:  Studieinspektøren har ansvaret for elevrekruttering, veilede elevene i valg av studieretning og valgfag, foreldrekontakt og vertsfamilie. Han har også ansvaret for fag- og timefordelingen til pedagogisk ansatte. Han skal kontaktes i forbindelse med utleie av gymsalen.