Kontaktlærer
Kontaktlærer er en viktig person for deg. Han eller hun er bindeleddet mellom deg/foreldrene og skolen. Kontaktlæreren har hovedansvaret for klassen og enkeltelevene i klassen, og skal gi deg råd og veiledning og gjøre deg kjent med bestemmelser i lov, forskrifter og regler som særlig angår deg.


Klasseteamet
Klasseteamet består av kontaktlærer og en, to eller tre andre faglærere. Disse har ansvaret for det daglige arbeidet med klassen. I samarbeid med klassen, og spesielt tillitseleven, har de ansvar for å lage årsplan for klassen, jobbe med klassemiljøet og planlegge eventuelle ekskursjoner.

 

Kontaktlærere og klasseteam:

 
 
 
 
 
 

Avdeling 

 
 
 
 

Team 

 
 
 
 

STUDIEFORBEREDENDE 

 
 

 

 
 
 
 

Liv Haldorsen - Avdelingsleder 

 
 

 

 
 
 
 

John Arne Øxseth 

 
 

1SUA – 1IDR-Rom248 

 
 
 
 

Mia Carina Eira 

 
 

Janne Mienna Guttorm - kontaktlærer              

 
 
 
 

Anne Marie Siri              

 
 

Inga Maybritt Bongo 

 
 
 
 

Katharina Axelson 

 
 

John Arne Øxseth 

 
 
 
 

Janne Mienna Guttorm 

 
 

Kari Marlene Mulder                          

 
 
 
 

Jon Bjørgård 

 
 

 

 
 
 
 

Inger Marie Nilut 

 
 

2SUA/2IDR-Rom 247 

 
 
 
 

Antoaneta Damyanova 

 
 

Mia Carina Eira – Kontaktlærer 

 
 
 
 

Jørn Inge Eira 

 
 

Katarina Axelson 

 
 
 
 

Gerd S. Prestegard 

 
 

Antoaneta  Damyanova   

 
 
 
 

Elen Anna I. Triumf 

 
 

Jørn Inge Eira 

 
 
 
 

Per Henrik Bongo 

 
 

 

 
 
 
 

Inga Maybritt Bongo 

 
 

3SUA- Rom 249 

 
 
 
 

  

 
 

Gerd S. Prestegard - Kontaktlærer 

 
 
 
 

 

 
 

Inger Marie Nilut 

 
 
 
 

 

 
 

Jon Bjørgård 

 
 
 
 

 

 
 

Elen Anna I. Triumf 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FJERNUNDERVISNING 

 
 

3PSA-Rom 181 

 
 
 
 

Marit Anna Hætta Klemetsen 

 
 

Liv Haldorsen - Kontaktlærer 

 
 
 
 

 

 
 

Per Henrik Bongo   

 
 
 
 

 

 
 

 Anne Marie Siri         

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

REINDRIFT  

 
 

 

 
 
 
 

Karen Inga Kemi - Avdelingsleder 

 
 

1NSA-Rom 154 

 
 
 
 

Samuel Gaup 

 
 

Marit Susanne Eira - Kontaktlærer 

 
 
 
 

Ingrid Mari-Anne Gaup 

 
 

Samuel Gaup 

 
 
 
 

Oddbjørg Hætta Sara 

 
 

Naturfaglærer 

 
 
 
 

Marit Susanne Eira 

 
 

 

 
 
 
 

Naturfaglærer 

 
 

2REA-Rom 183 

 
 
 
 

Thomas Jægervann 

 
 

Karen Inga Kemi - Kontaktlærer 

 
 
 
 

 

 
 

Ingrid Mari-Anne Gaup 

 
 
 
 

 

 
 

Oddbjørg Hætta Sara 

 
 
 
 

 

 
 

Thomas Jægervann 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

YRKESFAG 

 
 

 

 
 
 
 

Nils Morten Hætta  - Avdelingsleder 

 
 

1BYA/2BYA- Rom 130 

 
 
 
 

Ole Johnny Jansen 

 
 

Ole Johnny Jansen -  Kontaktlærer 

 
 
 
 

Frode Kullstad 

 
 

Torbjörn Stålberg 

 
 
 
 

Roger Johnsen 

 
 

 

 
 
 
 

Torbjörn Stålberg 

 
 

 

 
 
 
 

Jon Anders Tornensis 

 
 

1RMA/2RMA -Rom 211 

 
 
 
 

Nils Morten Hætta 

 
 

Roger Johnsen - Kontaktlærer 

 
 
 
 

Inger Julianne Eira 

 
 

Jon Anders Tornensis 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

1TIF/2TIF-Rom 220 

 
 
 
 

 

 
 

Frode Kullstad- Kontaktlærer 

 
 
 
 

 

 
 

Nils Morten Hætta 

 
 
 
 

 

 
 

Inger Julianne Eira 

 
 
 
 

DUODJI 

 
 

 

 
 
 
 

Sara Inga Utsi Bongo - Avdelingsleder 

 
 

1DHA-rom 229 

 
 
 
 

Berit Guvsam 

 
 

Berit Guvsam - Kontaktlærer 

 
 
 
 

Jon Thomas Hætta 

 
 

Sara Inga Utsi Bongo 

 
 
 
 

 

 
 

Jon Thomas Hætta 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


 

Rektor Mathis Persen Bongo, +47 989 05 768, mathis.bongo@samisk.vgs.no: Rektor har det overordnede ansvaret for skolen. Rektor leder skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringsloven. Rektor har det juridiske ansvaret ved skolen.

Assisterende rektor Sara Ellen Anne Eira, +47 900 61 766, sara.ellen.anne.eira@samisk.vgs.no: Assisterende rektor har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for skoleadministrative systemer, vitnemål og fagdokumentasjon og lokale læreplaner. Hun har ansvar for faglig og pedagogisk veiledning. Hun er i tillegg elevansvarlig og gjør inntak av delkurselever.

Undervisningsinspektør Anna Solveig Gaup Sara, +47 962 29 279, anna.solveig.gaup.sara@samisk.vgs.no: Undervisningsinspektør har ansvaret for fjernundervisning, gjennomføring av eksamen, timeplaner og vikarer. Hun har også ansvaret for kontaktlærere og team på skolen, og skolens halvårsplaner.

Studieinspektør Isak Ole J. Hætta, +47 952 26 142, isak.ole.haetta@samisk.vgs.no:  Studieinspektøren har ansvaret for elevrekruttering, veilede elevene i valg av studieretning og valgfag, foreldrekontakt og vertsfamilie. Han har også ansvaret for fag- og timefordelingen til pedagogisk ansatte. Han skal kontaktes i forbindelse med utleie av gymsalen.