10% njuolggadus oanehaččat

Juohke semesteris sáhtát jávkat ovtta fágas 10% diibmologus. Fágat main lea unnit diibmolohku girdet unnit jávkama. Jávkan mii váikkuha 10% ráji fágain lea dokumenterekeahtes jávkan. Ovdamearkka dihte lášmohallanfágas mas lea guokte diimmu oahpahus vahkkus, mearkkaša ahte don ii sáhte eará go njeallje diimmu jávkat fágas ovdal dat manná badjel 10%. Mii ávžžuhit du gii leat oahppi ja din váhnemiid lohkat dárkilit jávkannjuolggadusaid.

Mii lea dokumenterekeahtes jávkan? 

  • Jávkan maid it sáhte dokumenteret.

Mii lea dokumenterejuvvon jávkan? 

  • Jávkan maid sáhtát dokumenteret. Dokumenterejuvvon jávkan galgá álo leverejuvvot gulahallanoahpaheaddjái. 
  • Jávkan mii ii leat ohppiid duohken, omd. jus kollektiivvajohtolat bisána dahje maŋŋona, dan sáhttá rektor mearridit ahte ii merkejuvvo jávkamiin. 

Loga eanet jávkannjuolggadusaid birra Udir.no 

Mii dáhpáhuvvá jus manat badjel jávkanráji? 

  • Don sáhtát massit jahkebeal-árvosáni fágas dahje standpunktárvosáni fágas.
  • Oahppis lea goitge vuoigavuohta oažžut árvvoštallama fágas. 

Mii lea semester dahje lohkanbadji? 

  • Vuosttaš semester bistá čavččas gaskkamutto ođđajagi mánnui. 
  • Nubbi semester bistá gaskkamutto ođđajagi mánus dassážii go skuvla nohká geassemánus.