Jávkan- ja láhttennjuolggadusat

Dáppe gávnnat skuvlla jávkan- ja láhttennjuolggadusaid, maiguin fertet oahpásnuvvat ovdal skuvla álgá. Don fertet vuolláičállit vástidanlihppu, ja jus leat vuollel 18 jagi de fertejit váhnemat maid vuolláičállit. Dát vástidanlihppu addo skuvlii maŋimusat vuosttaš skuvlabeaivvi. 

Skuvlasáhttu:

Skuvllasáhtu ferte ohcat Snelandia siidduin. Sáhtát iskat lea go dus riekti skuvlasáhtu oažžut go deaddelat liŋka. 

Oahpponeavvut:

Skuvla luoikkaha oahpponeavvuid. Jus áiggut láigohit PC, de fertet máksit láiggu 1000 ru. Fertet vuolláičállit IKT-njuolggadusaid ovdal go sáhtát láigohit PC. Dan fertet váldit mielde go vieččat PC IKT-ossodagas. Jus álggát oahpposuorgái gos gáibiduvvo reaidokássa, de fertet máksit deposituma. Mávssát 500 kr. Dus lea vejolašvuohta ohcat reaidostipeandda, man sáhtát atnit oastit diŋggaid maid dárbbašat skuvlii.

Reaiddut: 

Buot oahppit fertejit váldit čállinrusttegiid, pearpma ja čállingirjjiid. Jus dárbbašat eará reaidduid oahpahussii, de fertet ieš dáid háhkat. Eambbo dieđuid oaččut vuosttaš skuvlabeaivvi. Soaitá buorre váldit kalendergirjji, masa dađistaga čálát leavssuid ja sisabuktimiid. Dát sáhttá maiddái ráhkkanáhttit viidáset oahpuide. 

Váhnemiidda:

Mii leat ráhkadan váhnemiid bagadallama váhnemiidda, mas čuožžu maid berre jurddašit ovdal go skuvla álgá ja maid sáhttá dađistaga bargat skuvlajagis. 

Skuvlaruoktu ja eará diehtu gávdno min ruovttusiiddus: www.samisk.vgs.no

 

Bures boahtin Sámi joatkkaskuvlii ja boazodoalloskuvlii!

Dáppe gávnnat bovdehusa báberhámis.