Ledelsen på skolen

Rektor Ellen Inga O. Hætta
Rektor har det overordnede ansvaret for skolen. Rektor leder skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringsloven. Rektor har det juridiske ansvaret ved skolen.

Assisterende rektor Sara Ellen Anne Eira
Assisterende rektor har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for skoleadministrative systemer, vitnemål og fagdokumentasjon og lokale læreplaner. Hun har ansvar for faglig og pedagogisk veiledning. Hun er i tillegg elevansvarlig og gjør inntak av delkurselever.

Undervisningsinspektør Anna Solveig Gaup Sara 
Undervisningsinspektør har ansvaret for fjernundervisning, gjennomføring av eksamen, timeplaner og vikarer. Hun har også ansvaret for kontaktlærere og team på skolen, og skolens halvårsplaner. 

Studieinspektør Isak Ole J. Hætta
Studieinspektøren har ansvaret for elevrekruttering, veilede elevene i valg av studieretning og valgfag, foreldrekontakt og vertsfamilie. Han har også ansvaret for fag- og timefordelingen til pedagogisk ansatte. Han skal kontaktes i forbindelse med utleie av gymsalen.
 

Kontaktpersoner

Assisterende rektor

Foto Sara Ellen Anne Eira
900 61 766


Rektor

Foto Ellen Inga O. Hætta
901 02 055


Studieinspektør

Foto Isak Ole J. Hætta
952 26 142


Undervisningsinspektør

Foto Anna Solveig Gaup Sara
962 29 279