Ny utlysning - ledige stillinger:
 

Samisk videregående skole og reindriftskole er en statlig videregående skole. Skolen skal legge til rette for at elevene får en kvalitativ god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv. Skolen gir opplæring innen utdanningsprogram for naturbruk og reindrift, design og håndverk, duodji, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, byggfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen tilbyr fjernundervisning i samisk til elever i hele landet. Skolen tilbyr også kurs til unge og voksne ut fra behov i lokalt næringsliv og samfunnsliv.

 

Undervisningsstillinger:

Skolen har følgende midlertidige stillinger ledig skoleåret 2019/2020:

  • Engelsk og historie, inntil 100 %
  • Engelsk og kinesisk, inntil 100 %

 

Det kan også være aktuelt med andre fag, ved omdisponeringer på grunn av søkernes fagsammensetting og eventuelle permisjoner. Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og eventuelle permisjoner. Det er ønskelig å kombinere fag til hele stillinger. For søkere med enkeltfag er det aktuelt med delstillinger.

 

Søkere bør primært ha høyere fagkompetanse for opplæring på Vg2 og Vg3 nivå og ha evne til å skape kontakt og tillit hos elever og kollegaer. Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges

 

For begge stillinger gjelder følgende:

Tilsetting forutsetter at søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole, samt krav om muntlige kunnskaper i samisk språk. Kunnskap om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 mnd.

 

Søknadsfrist for alle stillinger: 30. april 2019

Søknad med kopier av attester, vitnemål og referanser sendes Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla / Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ájastealli 5, 9520 Kautokeino. Nærmere opplysninger ved rektor Ellen Inga O. Hætta tlf. 78 48 45 00, mobil 90 10 20 55 og e-post: postmottak@samisk.vgs.no