Skuvlla višuvdna

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla Guovdageainnus lea stáda skuvla, mii lea rabas buot ohppiide miehtá riika ja maid sámi nuoraide geat bohtet Ruoŧas ja Suomas. Skuvlla višuvdna lea ahte ohppiin geat gerget min skuvllas, galgá leat nanu máhttu sámi kultuvrra ja servodaga birra. Skuvla nanne ja ovddida sámi etihkka ja kultuvrra čuovvovaš oahppoplánain; sámegielas, duojis, luonddudoalus, boazodoalus, biebmofágas, huksenfágas ja fágain oahppospesialiseren suorggis.

Skuvla deattuha nuoraide ahte sii boahtteáiggis galget birget sámi, dáčča ja riikkaidgaskasaš servodagain. Danne skuvla nanne ja ovddida ohppiid sámi identitehta, giela ja kultuvrra.

kaffekopp.jpg