PREASSADIEĐÁHUS

Sámi skuvla lea vuosttaš skuvla davábealde Troanddima mii fállá e-faláštallama fágan joatkkaskuvllas. Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllas leat ilus go sáhttet ohppiid astoáiggeberoštumiid loktet maid skuvlafágan.

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla áigu 2019 čavčča rájes fállat e-faláštallamis prográmmafágan. Skuvla šaddá dalle vuosttaš skuvla davábealde Troanddima mii fállá ohppiidasas dán fága. Odne leat golbma skuvlla Norggas main lea e-faláštallan fágan.

Skuvla lea válljen ođastit prográmmafága fálaldagaid oahppospesialiserensuorggis. Skuvlla jođiheaddjit leat geahčadan skuvlla fálaldagaid ja vihkkedallan daid servodaga ovdáneami ektui.

  • Go fállat e-faláštallama váldofaláštallanfágan, de váldit ohppiid beroštumiid duođas. Lea hui somá go min skuvlalávdegoddi lea dohkkehan dán ođđa prográmmafága álggaheami ja dorjot min vuoruheami, dadjá Sámi joatkkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla rektor, Ellen Inga O. Hætta.  

E-faláštallan lea čohkkennamahus buot lágan dihtorspeallogilvvuide ja lea odne dat faláštallan mii buot eanemus stuorru máilmmis. Sámi joatkkaskuvlii ja boazodoalloskuvlii lea mávssolaš čuovvut servodatovdáneami ja dan dihte fállat dán prográmmafága váldofaláštallamis ohppiide geat váldet oahppospesialiserema.

  • E-faláštallan čuovvu váldofaláštallama oahppoplána ja lea viđadiibmosaš prográmmafága, juhkojuvvon golmmá váldooassái; hárjehallama plánen, vuođđohárjehallan ja máhttoovdánahttin, čilge rektor Ellen Inga O. Hætta. Dán fágas leat maid oassin borrandábit, eallindábit ja lihkadeapmi.

Skuvla sáhttá fállat dán fága, go skuvla lea Gelbbolašvuođaloktema čađa systemáhtalaččat huksen bargiid gelbbolašvuođa. Skuvllas leat maid muhtun bargit geain lea hui beroštupmi e-faláštallamii ja leat bargan dainna máŋggaid jagiid.

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla galgá sámi nuoraid ráhkkanahttit doaibmat sámi, dáčča ja riikkaidgaskasaš servodagas ja seammás nannet sámi ohppiid giela, kultuvrra ja iešdovddu.  

  • Lea maid hui dárbbašlaš čuovvut servodatovdáneami. E-faláštallan lea šaddame stuora oassin dálá servvodagas maiddái sámi nuoraid gaskkas, lohka rektor Ellen Inga O. Hætta.

Prográmmafágaid ođđa fálaldagas sáhttá maid válljet čuovvovaš ođđa fágaid: Diehtojuohkinteknologiija, fidnohutkan ja fitnodatovdánahttin ja kiinnálaš giela.

 

Váldde oktavuođa:

Rektoriin Ellen Inga O. Hætta, mob nr. 90102055

Sadjásaš rektoriin Sara Ellen Anne Eira, mob nr 90061766