Goahkka ja dárjufágat Jo2 - árktalaš biebmu guovddážis

Háliidat go oahppat sámi biebmokultuvrra birra ja árktalaš álgoálbmogiid biebmovieruid birra?

Oza fálaldahkii mii mis lea Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvllas. Dáppe mii viežžat biebmoávdnasiid njuolga luonddus.

Mis lea fokus ekologalaš ja lagas bibmui, ja das lea bohccobiergu ja eará báikkálaš biebmoávdnasat lunddolaš oassin.

rest og mat.JPG