Søk om stipend før 15. november!

Publisert: 11.11.2015

15. november er siste sjanse til å søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2015. Søker du om stipend og lån etter 15. november, får du støtte bare for våren 2016. Søknadsfristen for våren er 15. mars 2016. Husk også at du kan ha rett på utstyrsstipend.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, eller hvor stor formue de har. Men du må søke for å få det.

Søk før 15. november for å få hele utstyrsstipendet. Søker du etter denne fristen, får du bare halve beløpet.

Gå til søknaden

Har du allerede søkt, og det har skjedd endringer?

Fristen er også 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha rett til mer penger fra Lånekassen for høsten 2015. Eksempel på slike endringer kan være at:

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (da må du sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

 

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

Slik melder du fra om endringer