Foreldremøte for 10. klassene

Publisert: 11.01.2016

Kautokeino ungdomsskole og samisk videregående- og reindriftsskole inviterer foreldre/ foresatte og elever til en orienteringskveld om videregående skole. Det vil bl.a. bli en orientering om de tilbud som finnes her i Kautokeino. Det blir også gitt en kort orientering om stipender.

Når: Tirsdag 12. januar(12.01.16), kl. 18.00-20.00

Hvor: Samisk videregående- og reindriftsskole.

Kaffeservering!

Velkommen!

NB! Elevene bør også komme på møtet.

 

Med hilsen Kautokeino ungdomsskole og Samisk videregående- og reindriftsskole

Johan Mathis J. Hætta Jan Olav Guttorm

rådgiver/sosiallærer Studieinspektør