Viktig informasjon om eksamen

Publisert: 24.02.2016

Her er oppdatert informasjon til alle som skal ta eksamene. Dette gjelder både privatister og elever. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.