Invitasjon til foreldremøte

Publisert: 24.02.2016

Skolen inviterer foreldre og foresatte til møte onsdag 2. mars 2016, kl. 18.00. Dette gjelder foreldre/foreatte med elever i vg1 og vg2.

Vi møtes først i kantina, deretter går vi til klasserommene.

Program:
1. Læringsmiljø
2. Faglærere informerer
3. Eventuelt

Foreldre/foresatte kan avtale samtaletid med kontaktlærer/faglærer/rådgiver. Vennligst fyll ut slippen som er sendt med elevene. Elevene må returnere svarslippene innen 29.02.2016.

Velkommen

Med vennlig hilsen

Jan Olav Guttorm
Studieinspektør