Norsk Samisk Skriv ut denne siden

Om skolen

Skolen vår er en statlig videregående skole, og direkte underlagt departementet. Derfor er det et eget styre for de samiske videregående skolene.

Skolen er unik, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er en skole opprettet spesielt for samer, med utgangspunkt i tradisjonelle næringer og samisk kultur. Skolen gir et variert opplæringstilbud for at samisk ungdom skal få kompetanse til å velge yrke eller studier i både det samiske, det norske og det internasjonale samfunnet.

Samisk språk og kultur er levende og viktig i skolens opplæring og i lokalmiljøet. Derfor har skolen spesielle fagtilbud i tillegg til de som ellers finnes på andre skoler. To av programområdene har landsdekkende tilbud, med opplæringstilbud i reindrift og duodji (samisk håndverk). Samiske temaer er også viktig i fellesfagene, og alle elever på skolen får opplæring i samisk språk og kultur. Det gis opplæring i både samisk som førstespråk og samisk som andrespråk. Skolen gir opplæring etter Kunnskapsløftet - Samisk.

Skolen har hyggelige rom og godt utstyr. Alle elevene bruker bærbar datamaskin, og skolen har i tillegg to datasaler. Et godt lyd/bilde-studio gjør det mulig å ha direkte kontakt med skoler og personer andre steder, ved fjernundervisning og til videokonferanser.

Skolen har ca 150 elevplasser, og rekrutterer elever fra både lokalmiljø, fylket og landet ellers. Også elever fra Sverige og Finland er søkere til skolen.