Norsk Samisk Skriv ut denne siden

Privatister

Trenger du eksamen i ett eller flere fag?

 

Du kan melde deg opp til privatisteksamen på den nettbaserte tjenesten PrivatistWeb. Der får du en PIN-kode som du kan bruke for å få oversikt over aktuelle eksamensfag og datoer.

Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året. For eksamen om våren er oppmeldingen i begynnelsen av januar, og for høsteksamen er det i begynnelsen av september.

 

Informasjon om fag og eksamensskoler publiseres på sidene til Finnmark fylkeskommune. Der finner du også de gjeldende satsene, som du må betale for fagene innen fastsatt frist.

 

Det er viktig at du på forhånd vet hvilke fag du vil melde deg opp i, slik at du møter til eksamen i rett tid til riktig fag og fagkode. På sidene til Utdanningsdirektoratet finner du både læreplaner for fagene, fagnavn, fagkoder og eksamensplaner.

 

Skolen kan også være behjelpelig med informasjon og oppmelding dersom du trenger hjelp.

Da kan du kontakte eksamensansvarlig ved skolen Gunn Vigdis Oreholtet.

 

MERK! Økte eksamensgebyrer fra 2015. Les mer om dette på udir.no

 

Mer informasjon:

www.privatistweb.no

www.ffk.no

www.utdanningsdirektoratet.no