Norsk Samisk Skriv ut denne siden

Ressurssenter

Ressurssenteret ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino har som målsetting:

  • å tilby opplæring på alle nivå og tilpasset behovet for private, næringslivet og offentlig virksomhet.
  • å heve allmennkompetansen i det samiske samfunnet og i lokalsamfunnet generelt.
  • å styrke kompetansen i det lokale næringsliv.
  • å skape grunnlag for ny næringsvirksomhet.
  • å tilby realkompetansevurdering og tilrettelegging av yrkesprøving. Mer informasjon om disse finnes i FKK hjemmeside: Realkompetanse og yrkesprøving.

 

Ressurssenteret vårt:

  • disponerer moderne datautstyr til kursvirksomhet.
  • har videokonferansestudio med 2-veis lyd/bildesamband.
  • samarbeider med OPUS i Finnmark.