Norsk Samisk Skriv ut denne siden

Utdanningsprogrammer

Samisk videregående skole og reindriftsskole har som mål å gi elevene en opplæring som bidrar til at de kan lykkes i yrkesliv og samfunnsliv i det samiske, det norske og det internasjonale samfunnet.

Skolen er en statlig skole, og elever fra hele landet kan søke om opptak ved skolen. Nærmere informasjon om dette kan du få ved henvendelse til studieinspektøren.

Skolen gir opplæring etter læreplanene i Kunnskapsløftet Samisk. Alle elever har samisk som fag. De fleste elevene ved skolen har samisk som morsmål og leser nordsamisk som førstespråk. Elever uten samisk som morsmål kan lese samisk som andre språk. Det finnes tre nivåer, samisk 2, samisk 3 eller samisk 4.

Studietilbud 2016-2017
- Studiespesialisering vg1
- Studiespesialisering vg2
- Studiespesialisering vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
- Studiespesialisering vg3 Realfag
- Studiespesialisering vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi
- Påbygging til generell studiekompetanse vg3
- Naturbruk vg1
- Reindrift vg2
- Design og håndverk vg1
- Design og duodji vg2
- Restaurant og matfag vg1
- Teknikk og industriellproduksjon vg1
- Industriteknologi vg2
- Bygg- og anleggsteknikk vg1
- Byggteknikk vg2

Noen kurstilbud på yrkesfaglige programmer rullerer mellom vg1 og vg2.