Norsk Samisk Skriv ut denne siden

Utleie av lokalerSkolen kan leie ut lokaler når de ikke brukes til opplæring av elevene. Det gjelder både undervisningsrom, datasaler, studio, verksteder og gymnastikksal. Leie av lokaler til kurs og møter kan avtales for dagtid, ettermiddag eller kveld.