MicrosoftTeams-image (4)

Naturbruk vg1

Har du lyst til å oppleve naturen på Finnmarksvidda gjennom et unikt skoleår på Samisk videregående skole og reindriftsskole? Vi har studietilbud på Vg1 og Vg2 nivå i naturbruk og reindrift.
 
På Vg1 Naturbruk får du innsikt i hvordan den samiske befolkningen nyttiggjør seg ressursene som naturen gir. Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i tradisjonell naturbruk, naturforvaltning eller anne offentlig forvaltning.
 
Etter Vg1 kan du fortsette på Vg2 Reindrift, der du fordyper deg i tradisjonell reindrift. På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får muligheten til å være mye ute i naturen.

Les her om skolens tilbud. 

Skuter reindrift

Reindriftsfag vg2

Har du lyst til å oppleve naturen på Finnmarksvidda gjennom et unikt skoleår på Samisk videregående skole og reindriftsskole? Vi har studietilbud på Vg1 og Vg2 nivå i naturbruk og reindrift.
 
På Vg2 Reindrift fordyper du deg i tradisjonell reindrift. På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får muligheten til å være mye ute i naturen.
Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i næringen og offentlig forvaltning. Etter Vg2 har du muligheten til å bli lærling i reindrift, eller velge å ta påbygging til generell studiekompetanse.