Styrets medlemmer Navn  Varamedlem  Institusjon 
Styreleder  Ingrid Hernes Ikke oppnevnt Utdanningsdirektoratet 
Nestleder  Inger Marie G Eira Ragnhild S. Larsen  Landbruksdirektoratet/NRL
Medlem  Sigbjørn Peder Dunfjeld  Toini E Bergstrøm  Sámediggi / Sametinget 
Medlem  Asta Balto  Lars Joar Halonen Sámediggi / Sametinget 
Medlem  Trond Biti  Kristine G. Grønmo  Kárášjoga gielda /Karasjok kommune 
Medlem Ellen J. Sara Eira  Anton Dahl  Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune 
Medlem  Sylvi Josefine Johnsen  Inger Berit Persen  Troms og Finnmark fylkeskommune