Alle elever skal møte opp på skolens kantine kl. 08.30 hver dag streiken pågår. Fungerende rektor vil da  informere om hvilke klasser som blir berørt av streiken.

Undervisning og fravær
Timeplanen vil ikke endres under streiken. Hvilke lærere som er tatt ut i streik er offentliggjort i skolens informasjonstavle og på Teams. Elevene må følge med på egen timeplan om hvilke timer som utgår på grunn av streiken. Dersom undervisningen utgår på grunn av streik, vil ikke elever få registrert fravær for de timene. Lærere som ikke er ute i streik gjennomfører sin undervisning som vanlig. Det betyr at elever skal møte opp til de timene, og fravær registreres som vanlig.

Eksamen
Det vil være offentliggjøring av eksamenstrekk kl. 09.00 fra mandag til onsdag. Hvis lærere som skal være eksaminatorer er ute i streik og elevene mister forberedelsesdagen i faget, vil eksamen i det faget avlyses. Da vil kun standpunkt i faget være gjeldende.

Hvis spørsmål rundt streiken kan fungerende rektor, Anna Solveig Gaup Sara kontaktes.