På skolen har vi gode tekniske løsninger, og opplæringen skjer via Microsoft Teams. Du som elev kan også selv velge om du vil ha undervisningen på kautokeinodialekt eller karasjokdialekt.

Samiske elever i grunnskole og videregående skole har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske distrikter har rett til opplæring i og på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning. Retten til samisk opplæring er hjemlet i kapittel 6 i opplæringsloven.

For mer informasjon ta kontakt med skolen på tlf. +47 78 48 45 00 eller e-post post@samisk.vgs.no.

 

Mer informasjon:
Rammeverk for samisk fjernundervisning
Opplæringsloven kapittel 6