Sadjásaš rektor lea rektora lagamus mielbargi ja su sadjásaš, ja su váldobargun lea veahkkin jođihit ja ovddidit Sámi joatkkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla. Sadjásaš rektor gullá skuvlla jođihanjovkui ovttas rektoriin ja golmmain inspektevrrain.

Ovttasráđiid rektoriin ja jođihanjoavkkuin bargá sadjásaš rektor pedagogalaš ja strategalaš buoridemiiguin, álggaha ja čuovvola ovddidanbargguid ja veahkeha ovdánahttit skuvlla boahtteáigediđolaš innovatiiva organisašuvdnan. Dus lea rabas jođihanvuohki ja barggat bures ovttas earáiguin, don beroštat jođiheamis ja háliidat ovddidit skuvlla mii čielgasit vuođđuduvvo sámi gillii ja kultuvrii, sámi árbevirolaš máhttui ja sámi árvvuide. Dus lea bargohárjáneapmi joatkkaskuvllas ja ovddidanproseassaid jođiheamis, ja basttát válbmet ovddidandoaimmaid.

Barggut:

  • Oassálastit skuvlla pedagogalaš ovddidanbargguin ovttas jođihanjoavkkuin, bargoguimmiiguin ja ohppiiguin
  • Bargat skuvlla siskkáldas doaibmaplánemiin  
  • Implementeret, raporteret ja doaimmahit analysaid
  • Strategalaš gealbolokten ovttasráđiid jođihanjoavkkuin
  • Dokumenteren ja kvalitehtasihkkarastin
  • Šaddet maiddái eará barggut  


Čuovvovaš gusto dán virggi virgádeapmái:

  • Virgádeapmi dahkko gustojeaddji lágaid ja láhkaásahusaid vuođul, ja stáhtas gustojeaddji tariffa- ja sierrašiehtadusaid eavttuid vuođul.
  • Bálkkás gesso penšuvdnamáksu Stáhta Penšuvdnakássii.
  • Virgádeapmi dahkko 6 mánu geahččalanáiggiin.
  • Dat gii virgáduvvo ferte buktit gustojeaddji politiijaateastta.

Virgi biddjo virgekodii 0955 oahpahusinspektevra.
Lea sávaldat ahte virgái álgin lea jođáneamos lági mielde. Skuvla láhčá geabbilis álgima virgái. 

Eanet dieđuid gávnnat dáppe