Elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene ved skriftlig eksamen mandag 22. mai, har mulighet til å annullere eksamen. Det er et krav om at du møtte til eksamen, før klokken 10.00. 

Hvis du ble berørt av innloggingsproblemene, send mail til eksamensansvarlig på Samisk videregående skole og reindriftsskole innen 8. juni, Anna Solveig Gaup Sara: anna.solveig.gaup.sara@samisk.vgs.no

Når du får eksamenskarakteren, kan du vurdere om karakteren eller dispensasjonsvedtaket skal stå på vitnemål. Hvis du ikke har søkt om annullering først, kan ikke Udir garantere at søknaden vil bli behandlet før fristen for å sende vitnemål til Samordna opptak.  

Du kan lese mer om annullering av eksamenskarakter på Udir.no