Program for foreldremøte: 

  • Generell informasjon 
  • Lån og stipend ved rådgiver 
  • Klassevis informasjon ved kontaktlærere
  • Eventuelt

Det kan avtales samtaletid med kontaktlærer, faglærer eller rådgiver. Det vil være mulighet for dette etter det ordinære programmet. 

Velkommen!

Se invitasjonen i dokumentform her