Assisterende rektor er rektors nærmeste medarbeider og dennes stedfortreder, og vil ha som hovedoppgave å bidra i ledelse og utvikling av Samisk videregående skole og reindriftsskole. Assisterende rektor inngår i lederteam med rektor og tre inspektører. 

I samarbeid med rektor og lederteam, vil du arbeide med pedagogisk og strategisk utvikling, iverksette og følge opp utviklingsarbeid samt medvirke til å videreutvikle skolen som en utviklingsrettet og innovativ organisasjon. Du har en åpen og samarbeidende lederstil, er engasjert i ledelse og ønsker å videreutvikle en skole som er tydelig forankret i samisk språk og kultur, samisk tradisjonell kunnskap og samiske verdier. Du har erfaring fra videregående skole og ledelse av utviklingsprosesser med evne til å ferdigstille utviklingstiltak.

Arbeidsoppgaver:

Delta i skolens pedagogiske utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppa, ansatte og elever
Jobbe med skolens interne virksomhetsplanlegging
Implementering, rapportering og analysearbeid
Strategisk kompetanseutvikling i samarbeid med lederteam
Dokumentasjon og kvalitetssikring
Andre arbeidsoppgaver må påregnes
For stillingen gjelder følgende:

Stillingen innplasseres i stillingskode 0955 undervisningsinspektør.
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Skolen vil tilrettelegge for en smidig tiltredelse i stillingen. 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.

 

Mer informasjon om stillingen får du fra rektor Mathis Persen Bongo, på tlf. 78 48 45 00, mobiltlf. 989 05 768, eller på e-post: postmottak@samisk.vgs.no.

Les om stillingen og send elektronisk søknad, CV, vitnemål og attester gjennom jobbnorge.no.