Inntil 100% fast stilling som faglærer i engelsk

Om stillingen
Skolen har følgende lærerstilling ledig fra 1. august 2023.

 • Inntil 100% fast stilling som faglærer i engelsk

For stillingen gjelder følgende:

 • Tilsetting forutsetter av søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole.
 • Kunnskaper i samisk språk vil bli vektlagt

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.


Krav til stillingen

Kompetanseskrav:

 • Minst 60 studiepoeng i engelsk og undervisningserfaring fra videregående skole. 
 • Det kreves relevant godkjent kompetanse for videregående skoleverk, jfr §14-4 og §14-1 i forskrift til opplæringsloven.
 • Du må ha evne til å bruke varierte, digitale og tilpassede opplæringsmetoder. Undervisningserfaring fra videregående skole vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig klasseleder og en trygg voksenperson som skaper mestring hos eleven
 • Du har et positivt menneskesyn, viser respekt og omsorg, og er opptatt av å gjøre andre gode
 • Du har evne til å gjennomføre gode undervisningsopplegg med elevene og samarbeide med andre lærere for å skape en god skolehverdag
 • Du har god kommunikasjons- og formidlingsevne, er opptatt av elevenes dybdelæring, og av relevans i undervisningen
 • Du arbeider målrettet og strukturert
 • Du er fleksibel, har endringskompetanse og ønsker å bidra til utvikling av virksomheten
 • Du har god digital kompetanse, og holder deg oppdatert innen dine fagfelt

Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges.

Spørsmål om stillingen
Mer informasjon om stillingen får du fra rektor Mathis Persen Bongo, på tlf. 989 05 768, eller på e-post: postmottak@samisk.vgs.no.

Søk elektronisk på jobbnorge.no, og legg ved CV med referanser.

Inntil 100% fast stilling i teknologi- og industrielle fag (TIF)

Skolen har følgende lærerstilling ledig fra 1. august 2023.

 • Inntil 100% fast stilling i teknologi- og industrielle fag (TIF)

Det vil sannsynligvis også bli ytterligere behov for kursing innenfor mekaniske fag. Du bør derfor også oppgi andre fagområder som du har sertifiseringer- og undervisningskompetanse i.

For stillingen gjelder følgende:

 • Undervisning i teknologi og industrielle fag på vg1 og vg2.
 • Tilsetting forutsetter av søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole.
 • Kunnskaper i samisk språk vil bli vektlagt

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen innen teknologi og industrifag på vg1 og vg2.
 • Deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid og utviklingsarbeid.
 • Oppfølging den enkelte elevers faglige og sosiale læring.
 • Aktivt skole/hjem-samarbeid.
 • Yrkesveiledning og formidling til opplæringsplass i bedrift.
 • Tett samarbeid med praksisfeltet og oppfølging av elever i praksis.
 • Kontaktlærerfunksjon må regnes med.    


Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.

Krav til stillingen
Kompetanseskrav:

 • Teknisk fagskole/ Yrkesfaglærerutdanning, teknologi- og industrielle fag
 • Fagbrev innen et eller flere industritekniske fag med allsidig yrkespraksis fra næringslivet.
 • Relevante sertifiseringer innen industrifagområdet for å gi opplæring som gir lettere tilgang til lærebedrifter
 • Søker må ha gjennomført relevant pedagogisk utdanning.
 • Kjennskap til videregående opplæring og erfaring som lærer i mekaniske fag er ønskelig
 • Erfaring i planlegging og gjennomføring av kurspakker
 • Annen relevant erfaring er en fordel                                                                                                                             
 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte statens IKT-løsninger, samt at du ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger i både planlegging, undervisning og læring.

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig klasseleder og en trygg voksenperson som skaper mestring hos eleven
 • Du har et positivt menneskesyn, viser respekt og omsorg, og er opptatt av å gjøre andre gode
 • Du har evne til å gjennomføre gode undervisningsopplegg med elevene og samarbeide med andre lærere for å skape en god skolehverdag
 • Du har god kommunikasjons- og formidlingsevne, er opptatt av elevenes dybdelæring, og av relevans i undervisningen
 • Du arbeider målrettet og strukturert Du er fleksibel, har endringskompetanse og ønsker å bidra til utvikling av virksomheten
 • Du har god digital kompetanse, og holder deg oppdatert innen dine fagfelt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.   

Spørsmål om stillingen
Mer informasjon om stillingen får du fra rektor Mathis Persen Bongo, på tlf. 989 05 768, eller på e-post: postmottak@samisk.vgs.no.

Søk elektronisk på jobbnorge.no, og legg ved CV med referanser.

Inntil 100 % stilling som faglærer i kroppsøving/idrettslære

Om stillingen
Skolen har følgende lærerstilling ledig fra 1. august 2023.

 • Inntil 100% stilling som faglærer i kroppsøving/idrettslære

Stillingen er midlertidig/vikariat/engasjement for skoleåret 2023/2024.

For stillingen gjelder følgende:

 • Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og eventuelle permisjoner.
 • Tilsetting forutsetter av søker har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole.
 • Kunnskaper i samisk språk vil bli vektlagt

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og tariff- og særavtaler som gjelder for stillinger i staten. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må legge fram politiattest. Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.

Krav til stillingen
Kompetanseskrav:

 • Utdanning i kroppsøving/idrett på minst bacholernivå eller faglærerutdanning i kroppsøving og idrett. Undervisningserfaring på videregående skole, med særlig vekt på erfaring fra undervisning i idrettsfag.
 • Det kreves relevant godkjent kompetanse for videregående skoleverk, jfr §14-4 og §14-1 i forskrift til opplæringsloven.
 • Du må ha evne til å bruke varierte, digitale og tilpassede opplæringsmetoder. 

Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig klasseleder og en trygg voksenperson som skaper mestring hos eleven
 • Du har et positivt menneskesyn, viser respekt og omsorg, og er opptatt av å gjøre andre gode
 • Du har evne til å gjennomføre gode undervisningsopplegg med elevene og samarbeide med andre lærere for å skape en god skolehverdag
 • Du har god kommunikasjons- og formidlingsevne, er opptatt av elevenes dybdelæring, og av relevans i undervisningen
 • Du arbeider målrettet og strukturert
 • Du er fleksibel, har endringskompetanse og ønsker å bidra til utvikling av virksomheten
 • Du har god digital kompetanse, og holder deg oppdatert innen dine fagfelt

Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges.

Spørsmål om stillingen
Mer informasjon om stillingen får du fra rektor Mathis Persen Bongo, på tlf. 989 05 768, eller på e-post: postmottak@samisk.vgs.no.

Søk elektronisk på jobbnorge.no, og legg ved CV med referanser.