"Årets OD skal bryte ned fordommer rundt psykisk helse. I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om, og det gjør livet tøft for ungdom. Det er skummelt å åpne seg, men det er farlig å la være" (OD.no). Trenger du mer informasjon, klikke deg inn på OD.no

Hva koster det å ansette en elev på OD-dagen? 

Veiledende minstepris for elev ved videregående skole er 400,-

Dersom eleven har en jobb der hen ikke tjener nok til å møte minsteprisen er dagsverket godkjent likevel. For Operasjon Dagsverk er det viktigste at alle ønsker å bidra og velge å gjøre noe aktivt på OD-dagen!

 

 

Ikke tenk på det.jpg