Seminaret er på Diehtosiida på Sáhkaskaidi- auditoriet.

Alle våre elever er velkommen til.

Onsdag 29.03.23 fra kl 18.00 – 22.00 arrangerer vi konsert, språkunderholdning, og vi serverer pizza på skolen.