Samisk videregående skole og reindriftsskole er akkreditert i WINHEC, og er en av to skoler i verden som er godkjent som urfolksskole på videregående nivå. Dette gir elevene mulighet til utveksling med andre urfolksskoler.

Les mer om Winhec her