Skuvlajagi rahpan 21.8.23 – Álggahansárdni
Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla rektor
Mathis Persen Bongo

 

Ráhkis oahppit, oahpaheaddjit ja eará bargit,

Bures boahtin ođđa skuvlajahkái!

 

Dál lea veahá erenoamáš skuvlajagi rahpan. Dál lea maŋemuš háve go mii álggahit skuvlajagi dán ráhkis visttis. Boahtte čavčča mii álgit ođđa kapihttaliin skuvlla historjjás, áibbas ođđa visttis mii boahtá speadjalastit min boahtteáiggi. Muhto ovdalgo geahččat ovddos guvlui, de fertet jurddašit dan birra mii lea leamaš ja maid mii sáhttit váldit mielde viidáset.

Dát skuvlaviessu lea leamaš min  oahppama, kreativitehta ja ovdáneami ruoktun. Dáppe leat min niegut ja áigumušat, hástalusat ja vuoitámušat ovdánahttojuvvon. Dáppe mii leat čoaggan muittuid mat bistet eallinahkái. Váldot dáid muittuid iežamet mielde ja atnot dáid fápmun boahtte áigái.

Go mii dál galgat leat dán visttis maŋemuš jagi, eat go mii dál lohpit guhtet guoibmáseamet ahte mii áigut atnit áiggi jierpmálaččat. Áigi lea divrras resursa, ja juohke beaivi addá midjiide vejolašvuođa ovdánit, oahppat ja suokkardit áššiid.

Lehket buohkat dihtomielalaččat das mo atnibehtet áiggi skuvllas nu ahte joksabehtet mihtuid mat dis leat. Mii eat leat dušše ovttaskas olbmot dán mátkkis, muhto ovttastuvvon joavku. Ahte veahkehit guhtet guimmiideamet galggašii leat diehttelassan, ja buorrevuohta mii nanne min oktavuođa. Modji, giehta mii geigejuvvo nubbái dahje soames movttiidahttin sánit sáhttet máksit ollu nuppi olbmo eallimii.

Min oahpaheaddjit leat gergosat láidestit din oahppanmátkkiid čađa. Jeara sis veahki čoavdit hástalusaid dahje ohcat ođđa dieđuid. Ovttas singuin sáhttit mii beassat hástalusaid čađa ja nu ovddidit iežamet oahppama, ođđa vugiiguin maid mii measta eat jáhkkán lea vejolaš dahkat.

Mii fertet maid muitit ahte skuvla lea eambbo go dušše geatnegasvuohta,
dat lea maid vejolašvuohta. Váldde skuvlla duođas, ii dušše buriid árvosániid geažil, muhto árenan gos beasat ovdánahttit olles iežat. Duostta niegadit stuorrát ja bargga garrasit olahit dasa masa don jáhkat.

Dán skuvlajagi ávžžuhan mun din oasálastit fágaidrasttildeaddji prošeavttain. Dát prošeavttat hástalit min oaidnit máilmmi ieš guđet perspektiivvain ja addet vejolašvuođa hukset máhtu fágasurggiid gaskka. Nu rahpasit uvssat kreativitehtii, ovttasbargui ja čiekŋalis ipmárdussii.

Seammás lea maiddái dehálaš árvvus atnit árbevirolaš máhtu. Go mii mannat  ovddos guvlui, de mii sáhttit oahppat ollu iežamet máttuin. Guldalehpet  boarrásit buolvvaid vásáhusaide ja máhttui, ja eat go mii dán ane inspirašuvdnan gávdnat ođđa čovdosiid otná beaivvi hástalusaide.

Loahpas, eat go mii dál muittut guhtet guoibmámet man dehálaš dat lea leat olmmájin. Máilmmis mii dađistaga rievdá, sáhttit mii hukset stáđisvuođa go čájehit beroštumi, árvvusatnima ja empatiija.

Ráhkis olbmát, dál lea min áigi báitit. Vulgot dál ođđa skuvlajahkái giitevašvuođain dasa mii lea leamašan, ja vuordámušain dasa mii boahtá,
ja nanu movttain bargat dan buot buoremusa juohke bargguin.

Ovttas mii sáhttit hábmet, ii dušše min iežamet oasi, muhto olles min máilmmi.

Giitu, ja lihkku ođđa skuvlajagiin!