Læremidler

Skolen står for utlån av læremidler. For bærbar PC, må du betale en leie på kr. 1000,- pr år. Hvis du begynner i en studieretning der du har behov for verktøykasse, må du betale et depositum på kr. 500,-. 

Utstyr

Alle våre elever må selv ta med skrivesaker, ringperm og A4-skriveblokker. Annet utstyr som du trenger til undervisninger, må du skaffe deg. Informasjon om dette får du ved skolestart. 

Fraværs- og ordensreglement

Skolen har fraværs- og ordensreglement som du og dine foreldre/foresatte må gjøre dere kjent med før skolestart. Trykk på lenken nedenfor: 

Svarslippen som du har fått fra skolen skal undertegnes av deg og dine foreldre/foresatte hvis du er under 18 år. Denne svarslippen skal returneres skolen senest første skolestart. 

Skolerute og annen informasjon

Nedenfor er lenke til skolerute 2023/24 og annen informasjon for elever og foresatte: