Prosjektet «Reindriftas påvirkning på psykisk helse» peker på at ungdommers deltagelse i reindriften har mange positive aspekter og er viktig for deres identitet og livskvalitet. Samtidig er det å vokse opp i denne næringen også knyttet til frykt for usikre fremtidsutsikter, og besvarelsen peker på at faktorer som arealinngrep, klimaendringer og rasisme kan påvirke psykisk helse.

 

Vil du lese oppgaven? Følg denne lenken: Reindriftas påvirkning på psykisk helse - En forskningsrapport om unge reindriftsutøvere

Les annonseringen her.

Påbygg.jpg