I samarbeid med Sametinget og Samisk høgskole arrangerer vi et rekrutteringsseminar 08.12.22 i Kautokeino på Diehtosiida og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Målet for seminaret er å få flere samiskspråklige til å ta lærerutdanning. Seminaret er tilpasset dere som er elever i videregående skole vg2 og vg3, og som har samisk som førstespråks- eller andrespråksfag. Men er selvfølgelig også tilgjengelig for andre interesserte også. 

Seminaret er helt gratis, og reise og opphold blir dekket! 

 
Program for seminaret starter torsdag 08.12 kl. 12 og varer til 16.00. Et detaljert program vil bli sendt ut i løpet av uke 48. Vi vet at vi skal ha et språklig show på kvelden på Thon hotell.
 

For mer info ring/sms 90183819 eller inga.gunhild.kemi@samisk.vgs.no