Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Fag- og timefordeling Vg1 (uketimer, fag)

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
5 engelsk 
3 matematikk 
2 naturfag 
2 kroppsøving 

Programfag: 
12 praktisk yrkesutøvelse 
5 arbeidsmiljø og dokumentasjon 
3 yrkesfaglig fordypning 
2 uker arbeidspraksis  

Fag- og timefordeling Vg2 (uketimer, fag)

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 samfunnskunnskap 
2 kroppsøving 

Programfag: 
7 konstruksjon og klimaskall 
5 materialegenskaper, varmeisolering og tetting 
5 vinduer, dører og innvendig arbeid 
2 yrkesfaglig fordypning 
6 uker arbeidspraksis 

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan  ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.