MicrosoftTeams-image (4)

Naturbruk vg1

På Vg1 Naturbruk får du innsikt i hvordan den samiske befolkningen nyttiggjør seg ressursene som naturen gir. Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i tradisjonell naturbruk, naturforvaltning eller anne offentlig forvaltning.
 
Etter Vg1 kan du fortsette på Vg2 Reindrift, der du fordyper deg i tradisjonell reindrift. På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får muligheten til å være mye ute i naturen.

Les her om skolens tilbud. 


 

Fag- og timefordeling Vg1 (uketimer, fag)

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
5 engelsk 
3 matematikk 
2 naturfag 
2 kroppsøving 

Programfag: 

Skuter reindrift

Reindriftsfag vg2

På Vg2 Reindrift fordyper du deg i tradisjonell reindrift. På disse studiene er det mange praktiske aktiviteter og du får muligheten til å være mye ute i naturen.
Dette studiet gir deg kompetanse som er viktig både i næringen og offentlig forvaltning. Etter Vg2 har du muligheten til å bli lærling i reindrift, eller velge å ta påbygging til generell studiekompetanse. 

Fag- og timefordeling Vg2 (uketimer, fag)

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 samfunnskunnskap 
2 kroppsøving 

Programfag:

Les mer om skolens utdanningstilbud på vilbli.no.