MicrosoftTeams-image (11)

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi
MicrosoftTeams-image (9)

Du lærer

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag​
MicrosoftTeams-image (7)

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehager, skoler eller universiteter

Fag- og timefordeling Vg1 (uketimer, fag):

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
5 matematikk praktisk/ teoretisk 
5 naturfag 
5 engelsk 
3 samfunnskunnskap 
2 geografi 
2 kroppsøving 
5 programfag 

Fag- og timefordeling Vg2 (uketimer, fag):

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 matematikk praktisk 
2 historie 
2 kroppsøving 
15 programfag 

Fag- og timefordeling Vg3 (uketimer, fag):

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 historie 
2 religion 
2 kroppsøving 
15 programfag 

Krav for programfag (over tre år):

 • til sammen 6 programfag 
 • fordypning innen et programområde hvor du velger to fag over to år  
 • ha to frie programområde (tre dersom du har matematikk R1) som kan velges fra et hvilket som helst programområde 

Vi tilbyr følgende fag i disse programområdene:

Språk, samfunn og økonomi:
Engelsk 
Samisk historie og samfunn 
Entrepenørskap og bedriftsutvikling

Realfag:
Matematikk R 
Fysikk 
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi

Idrettsfag og andre valgfrie programfag:              
E-sport
Aktivitetslære 
Kinesisk 
Finsk
Samisk visuell kultur
Samisk musikk og scene