Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Fag- og timefordeling (uketimer, fag)

samisk (1. eller 2. språk)
norsk
historie 
kroppsøving
matematikk 2P-Y 
naturfag 

Påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse, skal du ha følgende fag:

samisk (1. eller 2. språk)
norsk 
historie 
matematikk 2P-Y 
naturfag