Åpningstider og bibliotekar

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08.30-15.30

Bibliotekar: Inger Marie O. Gaino Nilut, +47 977 73 782, inni17@samisk.vgs.no

 

2022-08-30 14

Micromark - bibliotekets database

Alle bøker og medier finnes i en base som er lagret i dataprogrammet Mikromarc. Der kan man søke etter bøker, filmer eller annet. Biblioteket kan også hjelpe deg med å finne frem til den informasjonen du trenger.

Søk i biblioteket