Familier i kommunen søker om å få være vertsfamilie, og betales av skolen for å tilby eleven et trygt og rusfritt bo- og omsorgstilbud. Eleven må søke om å bli tildelt vertsfamilie, og elever som er 16-17 år prioriteres. Eleven må selv betale husleie. Vertsfamilie og eleven må undertegne en avtale.

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du ønsker å vite mer om vertsfamilieordningen på tlf. 78 48 45 00 eller studieinspektør Isak Ole J. Hætta på tlf. 95 22 61 42 eller e-post isak.ole.heatta@samisk.vgs.no

 

Mer om vertfamilieordningen
Avtale mellom vertsfamilie og leietaker
Søknad om å være vertsfamilieSøknad om å få vertsfamilie