Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Du som elev må oppfylle et av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:​

  • Eleven har lang avstand til skolen
  • Eleven er avhengig av båttransport til og fra skolen
  • Eleven har varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse
  • Eleven er utplassert som en del av obligatorisk undervisning

 

Les mer om retten til gratis skoleskyss for videregående på snelandia.no