Hva gjør elevrådet?

 • Er talerør for elevene i skoledemokratiet.
 • Tar opp elevenes saker med skoleledelsen.
 • Påvirker saker som angår skolehverdagen.

Hvorfor elevråd?

 • Elevers stemme blir hørt og tatt på alvor.
 • Elever vet best hvordan det er å være elev ved din skole.
 • Elevrådet hjelper til å skape et godt sosialt og faglig skolemiljø.

Hva er en tillitselev?

 • Representerer klassen i elevrådet.
 • Tar opp saker fra klassen og har møteplikt i elevrådet.
 • Hjelper elever som trenger hjelp til å ta opp sin sak.
 • Tillitseleven bør diskutere med klassen hvilke forventinger de har til hans/ hennes innsats

Elevrådsmøte

Elevrådsmøte er et møte der alle tillitsvalgte møtes for å drøfte saker som er viktige for skolen. Elevrådet bør ha møte minst en gang i måneden. Dette er noe man må komme fram til ilag med elevrådskontakten.

Hva er en god sak?

 • Alt som engasjerer elevene er gode saker.
 • Kjennetegn på en god sak
 • Konkret, det er lett å forstå hva man skal gjøre
 • Gjennomførbar, det er mulig å få det til
 • Målbar, det er mulig å se resultat i etterkant

Eksempler på saker der elevrådet kan hjelpe

 • Elevenes psykososiale miljø. Mange føler seg ensomme på skolen. Hvordan kan elevrådet hjelpe?
 • Velferdstilbud, elevene ønsker seg ny brusautomat i kantina.
 • Fysisk miljø. Eksempel: Det er tett luft i klasserommet på slutten av dagen.
 • Undervisningsmetoder. Vi ønsker at lærerne varierer undervisningsmetodene mer.

Klassens time

Hver klasse har klassens time en gang i uka. Formålet med klassens time er å få tid til å snakke om saker som angår elever. Noen saker er viktige for klassen. Andre saker angår hele skolen. Da kan tillitseleven ta dette videre til elevrådet. På den måten blir hver elev hørt i elevrådet og tillitseleven vet hvordan de skal representere klassen sin. I klassens time kan elever diskutere saker som er viktig for klassen, eller saker som skal tas opp i elevrådet. Da vet tillitseleven hva klassen mener og kan representere dem godt på elevrådsmøte.

Elevrådet 2022/23

Irjan Mathias Evertsen Elevrådsleder 2SUA
Anna Risten Bongo Nestleder 1SUA/1IDR
Ulf Isak Aleksandersen Elevrådsrepresentant 1TIF/2TIF
Ante Nilsen Gaup Elevrådsrepresentant 1BYA/2TMF
Áslat Jonas Gaup Elevrådsrepresentant 1RMA/2RMA
Sara Elena Buljo Elevrådsrepresentant 1NSA
Elle Májjá Eira Elevrådsrepresentant 2REA
Edvard Horndal Elevrådsrepresentant 1DHA
Mia Kristine Henriksen Elevrådsrepresentant 3SUA
Sara Elise Eira Elevrådsrepresentant 3PSA

 

Elevrådets e-postadresser

elevrad@samisk.vgs.no

ohppiidraddi@samisk.vgs.no

 

Les mer om elevrådet, tillitselev, klassens time og mer