10% regelen i korte trekk.

I hvert semester kan du være borte fra et fag 10% av timetallet. Fag med mindre timetall, tåler mindre fravær. Det er udokumentert fravær som påvirker 10% grensen i fagene. For eksempel har kroppsøvingsfaget to timer undervisning i uken, noe som betyr at du kun kan være borte fra faget fire timer før overstiger 10%. Vi anbefaler deg som elev og forelder til å lese godt gjennom fraværsreglene

Hva er udokumentert fravær? 

  • Fravær du ikke kan dokumentere.

Hva er dokumentert fravær? 

  • Fravær du kan dokumentere. Dokumentert fravær skal alltid leveres til kontaktlærer. 
  • Fravær som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel, stans eller forsinkelser i kollektiv trafikk, kan rektor avgjøre at det ikke skal føres fravær. 
  • Les mer om fraværsreglene på Udir.no 

Hva skjer hvis du overskrider fraværsgrensa? 

  • Du kan miste halvårskarakter i fag eller standpunktkarakter i fag.
  • Du som elev har likevel rett til vurdering i faget. 

Hva er et semester? 

  • Første semester varer fra høsten til midten av januar. 
  • Andre semester varer fra midten av januar til skoleslutt i juni. 

Fravær som er dokumentert

På Visma in school kan du registrere fravær som er dokumentert. Slik gjør du:

Logg inn på Visma in school, velg tilhørighet "Samisk videregående skole og reindriftsskole". Deretter klikker du på "Fravær" og "Opprett framtidig fravær". Skriv en melding om hvorfor du er bore, feks. politisk arbeid, velferd eller annet. 

Du kan også bruke Meldingsskjema næringsmermisjon og velferdspermisjon.pdf