Skolehelsetjenesten: Send gjerne sms eller stikk innom øvingsleiligheten. Helsesykepleier er på skolen hver mandag fra kl. 09:00 - 12:00. Vi har taushetsplikt!

Kontakt info:

Berit Inger Anne: Helsesykepleier med fagansvar, +47 47 46 68 50

May-Lise: Konstituert helsesykepleier, +47 46 42 30 65 

Hva kan du få hjelp til, veiledning, rådgivning og helseopplysning om

Nyttige nettsider, hjelpetelefoner og chatter:

 


 

"Elevenes arbeidsmiljølov" kap. 9A

Opplæringslova kapittel 9A som handler om elevenes skolemiljø

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?

Nullmobbing.no med informasjon og råd om mobbing og elevenes rettigheter

 

PPT-rådgiver: Sollaug Sargon, +47 468 63 005, sollaug.sargon@samisk.vgs.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til elever og lærlinger av både personlig, sosial og faglig karakter. PPT skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. 

 

Oppfølgingstjeneste: Jon Anders Tornensis, + 47 908 23 479

Oppfølgingstjenesten er til for deg som har rett til videregående opplæring og som:

  • Slutter på skolen eller som lærling/lærekandidat i løpet av skoleåret
  • Ikke søker videregående skole eller læreplass
  • Ikke tar imot skole- eller læreplass
  • Ikke er i fast arbeid

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg?
Oppfølgingstjenesten tar utgangspunkt i deg og dine interesser og behov. Vi kan:

  • Gi råd og veiledning om dine muligheter innen utdanning og arbeidsliv
  • Bistå med å skaffe deg praksisplass, lærekandidatplass, lærekontrakt mv
  • Formidle kontakt med PPT og annet hjelpeapparat

OT samarbeider med NAV og andre etater etter behov for at du skal kunne lykkes med å få deg utdanning eller arbeid.

 

Karriereveileder: Informasjon kommer. 

Søke til Samordna opptak

Samordna opptak

Utdanning.no

udir.no
vilbli.no
utdanning.no
velgriktig.no
rollemodell.no
realfagsrekruttering.no