Fraværs- og ordensreglement

Fraværs- og ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet er retningsgivende for vurdering av fag, samt orden og atferd. Fraværs- og ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foresatte. Trykk på lenken for å lese fraværs- og ordensreglementet.  

Skolens fraværs og ordensreglement

IKT- reglement

IKT-reglementet inneholder dataetiske retningslinjer som gjennom god samhandling, god orden og gode arbeidsvaner skal skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Les mer om retningslinjene ved å følge lenken under.

IKT-reglement for elever

Regler for lån av læremidler

Alle elever ved Samisk videregående skole og reindriftsskole skal bekrefte at de behandler lånte læremidler pent og levere de tilbake tilfredsstillende forfatning. Eleven er økonomisk ansvarlig for det eleven låner, tap må erstattes.

Bytte fag eller linjer

Fristen for å bytte fra en linje til en annen er 1. oktober

Fristen for å bytte til andre fag er 1. november