Hva må være klart til skolestart?

Lærebøker er gratis, men eleven forplikter seg til å ta godt vare på dem for å kunne levere dem tilbake etter skoleslutt. 

Eleven trenger skrivesaker. Eleven vil få bruk for minst en skrivebok, blyanter, viskelær, markeringstusjer, og gjerne en liten kalenderbok. Kalenderboken kan være nyttig for eleven slik at det er lettere å holde styr på prøver og innleveringer. 

Eleven trenger også PC. Her på Samisk videregående skole og reindriftsskole kan eleven leie PC på skolen, eller ta med sin egen PC. Eleven får også mulighet til å kjøpe PC'en de leier fra skolen. Skole-PC kan eleven betale med utstyrstipend, som søkes hos lånekassen. Eleven får tilgang til Office 365 via skolen. 

Hvis eleven må bo hjemmefra, kan man søke stipend fra Lånekasser. Dersom avstanden er mer enn 40 kilometer hjemmefra eller hvis reisetiden tar mer enn tre timer, kan eleven søke om borteboerstipend

Hvordan kan du som voksen veilede ungdommen gjennom videregående?

Nå skal ungdommen begynne på videregående skole, hvor det stilles større krav til selvstendighet. Ungdommen skal bli klar for voksenlivet, og da må de voksne hjemme samarbeide med eleven og skolen. Det er ekstra viktig at elevene også får hjelp til dette hjemme, og ikke bare på skolen. De trenger motivasjon til å dra på skolen, de trenger motivasjon til å være sosial, og de vil trenge veiledning og oppfølging med skolearbeid. 

Hvordan søker man til videregående skole?

Elever får vanligvis hjelp til å gjøre dette på skolen (ungdomsskolen). Nettsiden der man kan søke heter vigo.no. Til det trenger han/hun Bank ID eller koder fra MinID. De skal komme automatisk i poster. Du bør spørre om ungdommen har fått koder og følge med på at han/hun søker innen fristen.  1. mars er ordinær søknadsfrist, 1. februar er søknadsfrist ved fortrinnsrett eller individuell behandling. 

Ungdommen kan legge inn forhåndssvar på vigo når han/hun sender søknaden, noe som er lurt hvis dere er bortreist på ferie eller lignende. 

Skjermdump fra vilbli.no
Skjermdump fra vilbli.no

Hva kan ungdommen velge mellom?

Her er svaret: Det er mange valgmuligheter. 

Studieforberedende betyr at hvis eleven består alle fag får han/hun generell studiekompetanse og kan søke seg til universitet eller høgskole etterpå.

Yrkesfaglig studieretning gir eleven yrkeskompetanse etter bestått fag- eller svennebrev. Da har ungdommen hatt opplæring i bedrift i aller fleste tilbud. Ungdommen kan også gå videre på påbygg til generell studiekompetanse. Hvis eleven består alle fag får han/hun generell studiekompetanse og kan søke seg til universitet eller høgskole etterpå. 

Det finnes også landslinjer eller landsdekkende tilbud. Her stiller alle søkere likt ved inntak, uansett hvor i landet de bor. 

Samisk videregående skole og reindriftsskole har disse landsdekkende linjene:

 

Les mer om våre studieretninger her

Hva må du som voksen passe på?

Du som voksen må passe på at ungdommen svarer når opptaket er klart. Inntaket er klart ca. 10 juli. Da må søkeren gå inn på vigo.no og svare. Svarfristen er ca. en uke. Første inngak er i juli og dersom ungdommen har oppgitt mobilnummer kommer det en SMS-varsling. 

Får eleven "ja" til førsteønske må han/hun takke ja. Får eleven tilbud om andre- eller tredjevalg kan han/hun velge å takke ja til det så lenge og stå på venteliste når andre inntak blir gjort. Svarer eleven "nei" er eleven utenfor inntaktssystemer, og det er ikke så lurt. 

Etter andre inntaksrunde er det hver enkelt skole som fordeler eventuelle ledige skoleplasser. De ringer hvis det blir ledig plass. 

Les mer om svar og frister her