Studiedager

Etter opplæringslova kan elevene ta ut studiedager. Studiedager regnes som opplæring og de skal ikke inngå i fraværet.
Det kan gis inntil fire studiedager per termin. Studiedager gis primært for en dag av gangen, men ved særskilte behov kan rektor innvilge flere dager etterhverandre. Hver søknad skal behandles individuelt.

Det er kontaktlærer innvilger studiedager, men dette skal gjøres i nært samarbeid med faglærere eleven har den dagen det søkes om. 

Søknaden skal:

  • leveres kontaktlærer minimum fem dager før ønsket studiedag
  • gi en begrunnelse til hva studiedagen(e) brukes til
  • vise hvilke kompetansemål studiedagen dekker, dersom det er snakk om flere dager

Søknaden skrives på eget tilpasset skjema, og leveres med faglæreres underskrifter til kontaklærer. 

Elevens plikter under studiedagen:

  • lage en egenvurdering av arbeidet på studiedagen og levere denne til kontaktlæreren
  • holde seg oppdatert på det som skjer i opplæringen mens han/hun har studiedag (er)

Elever med stort fravær skal vanligvis ikke innvilges studiedager. Elever med lite vurderingsgrunnlag skal heller ikke innvilges studiedager uten videre. Elevene skal dog alltid vurderes individuelt.

Søknadskjema for studiedager

Næringspermisjon

Elevene har rett på to næringspermisjonsdager per termin. Hvordan søker du næringspermisjon?

På Visma in school kan du melde fra om fremtidig fravær. Da kommenterer du "Næringspermisjon" på den dagen du ønsker næringspermisjon.